EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Периодични издания

Journal of Materials Science and Technology

periodicals1

„Journal of Materials Science and Technology“ е най-голямото периодично издание по металознание в България. То е научно списание с международен характер. Тематиката му обхваща научни и технологични новости, свързани с изучаването и използването на метали, сплави, инженерна керамика, полимери, композити, нови материали, техники за изследване на нови характеристики, нови технологии и други области на материалознанието. Издава се от 1993 година на английски език, с периодичност 4 книжки в година. Списанието е издание и се издава от Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“  – БАН. Учени и унивеситетски преподаватели от около 40 държави публикуват в списанието своите постижения и идеи. Относителният дял на чуждестранните автори надхвърля 50 процента.

„Journal of Materials Science and Technology“ се разпространява чрез абонамент и международен библиотечен книгообмен в университети и научни институти в 17 държави. Публикациите се следят, обработват и разпространяват в електкронна и печатна версии от 12 международни реферативни издания.

Адрес на редакцията
1574 София, ул.“ Шипченски проход“ 67
Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“  – БАН

тел. /2/ 46 26 200
факс: /2/ 46 26 300
e-mail: kruss@ims.bas.bg
сайт: http://jmst.ims.bas.bg

Инженерни науки

periodicals2

„Инженерни науки“ е най-голямото българско академично списание в областта на инженерните науки. През периода 1964-2004 се е наричало „Техническа мисъл“ /Technical ideas/. Списанието е издание на институтите от направление „Инженерни науки“ към БАН. Издател на списанието е Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“  – БАН. Издава се на български и английски език с периодичност 4 книжки годишно. Тематично обхваща: материалознание и технология на материалите, автоматика и телемеханика, информационни технологии и изчислителна техника, водни проблеми, електротехника, градоустройство и архитектура, други области на инженерните науки.

„Инженерни науки“ се разпространява чрез абонамент и международния библиотечен книгообмен в университети и научни институти в 13 страни. Публикациите се следят , обработват и реферират от 5 международни реферативни издания, които ги разпространяват в електронна и печатни версии.

Адрес на редакцията
1574 София, ул.“ Шипченски проход“ 67
Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“ – БАН

тел. /2/ 46 26 239
факс: /2/ 46 26 300
e-mail: ti_ims_bas@mail.bg
сайт: http://es.ims.bas.bg