EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Обучение

ИМСТЦХА „Акад. А. Балевски“ обучава редовни, задочни и свободни докторанти по следните научни специалности:

02.19.07 – Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации (технологии и средства за сигурност и защита на критична инфраструктура при кризи)
02.01.02 – Материалознание и технология на машиностроителните материали
02.01.08 – Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура
02.01.17 – Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиранe
02.01.18 – Технологии, машини и системи за леярното производство
02.09.01 – Металознание и термична обработка на металите
02.01.19 – Технология, машини и системи за заваръчно производство
01.02.05 – Механика на флуидите
02.03.01 – Теория на кораба
02.15.17 – Речно и морско строителство

Международен специалист по заваряване – съгл. IWS Guideline – Doc.IAB-252-07
Международен практик по заваряване – съгл. IWP Guideline – Doc.IAB-252-07
Международен инспектор по заваряване – съгл. IWІ Guideline – Doc.IAB-041-06

Всички утвърдени документи и формуляри на документи, необходими при обучението на докторантите, могат да бъдат изтеглени от тук