EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Каталог

Този каталог представя структурата и дейността на института в различните  направления, научните постижения, приложни разработки и награди.

Отвори каталога