За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Дарение на центъра по хидро- и аеродинамика – Варна към ИМСТЦХА – БАН

На 13.03.2018 г. проф. д-р инж. Румен Кишев – ръководител на Центъра по хидро- и аеродинамика – Варна към Института по металознание, съоръжения и технологии с ЦХА „Акад. А. Балевски” – Българска академия на науките дари мащабен модел на кораб за обслужване на нефтени сондажи на Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец”.

Подаръкът беше предаден с подписан акт за дарение между проф. Кишев и директора на ВМГ „Свети Николай Чудотворец” – инж. Виолета Шишкова.

Мащабният модел на кораб ще послужи за практическото обучение на специализирани кадри в областта на морската индустрия.

Относно Valentin Djambov