За контакти
тел: (+359 2) 46-26-375
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Втора международна конференция „Метали, сплави, композити“

В периода 25-27.09.2019 във Варна се проведе Втора международна конференция „Метали, сплави, композити“, на чийто Научен комитет председател бе директорът на Института проф. дтн Людмил Дренчев. В конференцията участваха 58 колеги от 7 държави .

Виж Conference Proceedings.

В продължилите три дни заседания бяха представени доклади и постери, обхващащи широка област от проблеми, свързани с получаването, охарактеризирането и приложението на нови метални материали (включително композити). Докладвани бяха приложения в металургията, екологията и имплантологията, а в процеса на дискусиите бяха установени множество полезни контакти и беше договорено изготвяне на няколко съвместни проекти с европейско финансиране.

На конференцията беше отбелязана 150 годишнината на Българската академия на науките.След проведените разговори между директорите на Института по металознание – БАН и Института по прецизна механика във Варшава беше подписан рамков договор за научна сътрудничество между двата института.

                   

Виж договора

Вижте снимкова информация от събитието.

Относно Valentin Djambov