EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-220
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Ръководство

Директор
Професор дтн Людмил Дренчев

Тел. : + 359 2 46-26-220
Факс: + 359 2 46-26-202
E-mail: ljudmil.d@ims.bas.bg

Зам. Директор
Академик Стефан Воденичаров
по научно-изследователската дейност

Тел. : + 359 2 46-26-200
Факс: + 359 2 46-26-300
E-mail: stvims@ims.bas.bg

Зам. Директор
Доцент Ленко Станев
по научно-приложната дейност

Тел. : + 359 2 46-26-215
Факс: + 359 2 46-26-215
E-mail: stanev@ims.bas.bg

Зам. Директор
Професор д-р Румен Кишев
по морски науки и технологии

Тел. : + 359 52 370-512
Факс: + 359 52 370-514
E-mail: r.kishev@bshc.bg

Пом. Директор
проф. д-р Камен Веселинов

Тел. :+ 359 2 46-26-249
Факс:+ 359 2 46-26-300
E-mail: vesselinov@tu-sofia.bg

Научен секретар
Професор дтн Николай Личков

Тел. : + 359 2 46-26-250
Факс: + 359 2 46-26-300
E-mail: nlg@ims.bas.bg