EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-220
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Научен съвет

Председател на Научния съвет
професор д-р Камен Веселинов

Замeстник председател на Научния съвет
професор д-р Румен Кишев

Секретар на Научния съвет
доцент д-р Камен Даскалов

Членове на Научния съвет

1. доц. д-р Ангел Крумов
2. акад. Ангел Попов
3. проф. д-р Евгени Миланов
4. проф. дтн Иван Пършоров
5. проф. дтн Йордан Генов
6. проф. д-р инж. Кирил Стойчев, д.ик.н.

7. доц. Ленко Станев
8. проф. д-р Любен Лаков
9. доц. д-р Любов Жекова
10. проф. дтн Людмил Дренчев
11. проф. дтн Николай Личков
12. проф. д-р Николай Попов
13. проф. д-р Станчо Петков

14. акад. Стефан Воденичаров
15. чл. кор. дтн Стефан Христов
16. проф. д-р Стоил Тодоров
17. доц. д-р Стойко Гюров
18. доц. д-р Христо Колев
19. акад. Янко Арсов

Нормативни документи:
Цялата информация