За контакти
тел: (+359 2) 46-26-220
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Конкурс за професор по научната специалност „Материалознание и технология на машиностроителните материали“

В обявения срок за конкурса са подадени документи от един кандидат:
доц . д-р   Стойко Гюров.
Документите са разгледани от комисията по проверка на редовността на документите на участниците в конкурса и кандидатът е допуснат до участие в него.

НАУЧНО ЖУРИ за избора на професор по обявения конкурс:
Цялата информация

Материали на доц. д-р  Стойко Гюров за участие в конкурса за професор по научната специалност  „Материалознание и технология на машиностроителните материали”
Цялата информация
/публикувана на 20.01.2017 г./