За контакти
тел: (+359 2) 46-26-220
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Конкурс за доцент по научната специалност „Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации“

В обявения срок за конкурса са подадени документи от един кандидат:
д-р инж.  Димитър Димитров.
Документите са разгледани от комисията по проверка на редовността на документите на участниците в конкурса и кандидатът е допуснат до участие в него.

НАУЧНО ЖУРИ за избора на доцент по обявения конкурс:
Цялата информация

Материали на д-р инж.  Димитър Димитров за участие в конкурса за доцент по научната специалност  „Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации”
Цялата информация
/публикувана на 18.01.2017 г./