EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-220
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Материали по текущи конкурси и процедури

Конкурс за заемане на академична длъжност професор” за научна специалност “ Материалознание и технология на машиностроителните материали“ – Направление 2
Цялата документация

 Конкурс за заемане на академична длъжност доцент” за професионално направление 5.10. Химични технологии – НС 4 „Технология и съоръжения за неметални материали”
Цялата документация