EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-220
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Материали по текущи конкурси и процедури

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент”   за професионално направление 5.6. Материали и материлознание  – НС 5 „Технологии и системи за защита“
Цялата документация

Конкурс за заемане на академична длъжност доцент” за професионално направление 5.6. Материали и материалознание – НС 7 „Специализирани сензори и устройства”
Цялата документация