EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-220
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Материали по текущи конкурси и процедури

Конкурс за доцент по научната специалност „Материалознание и технология на машиностроителните материали“
Цялата информация
Конкурс за доцент по научната специалност „Методи за контролиране и изпитване на материали , изделия и апаратура“
Цялата информация