EN  |  BG

За контакти
тел: (+359 2) 46-26-220
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Материали по текущи конкурси и процедури

Конкурс за професор по научната специалност „Материалознание и технология на машиностроителните материали“
Цялата информация

Конкурс за доцент по научната специалност „Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации“
Цялата информация

Конкурс за доцент по научната специалност 02.19.07 „Защита на населението …“
Цялата информация