За контакти
тел: (+359 2) 46-26-220
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Конкурси, защити на дисертации

Обявява за конкурс за заемане на академична длъжност доцент”  – 1 /един/ брой за професионално направление 5.6. Материали и материлознание  – НС 5 „Технологии и системи за защита, и длъжност „доцент”  – 1 /един/ брой за професионално направление 5.6. Материали и материалознание – НС 7 „Специализирани сензори и устройства”
Цялата информация