За контакти
тел: (+359 2) 46-26-220
факс: (+359 2) 46-26-202
Адрес
София 1574
ул. "Шипченски проход" 67


Периодична покупка на бензин А-95Н, евродизел-2 и газ пропан-бутан

Документация за участие
Цялата информация

Заповед процедура
Цялата информация

Информация за публикуване в профила на купувача по чл. 20 ал. 3 от ЗОП
Цялата информация

Образци документи
Цялата информация

Обява за удължаване на срока за получаване на оферти
Цялата информация

Заповед за комисия за оценка на оферти
Цялата информация

Протокол с класиране
Цялата информация

Решение за определяне на изпълнител
Цялата информация

Договор Лукойл 2017
Цялата информация